O+M Tool


O + M Tool je platforma koja vam omogućava lako upravljanje celokupnim tokom sportske ponude, od kreiranja događaja do njegovog izveštavanja. Ova platforma ima mogućnost obrade više marketa izračunatih sa najvećom preciznošću pomoću naših algoritama, kao i osnovnu opremu koja vam omogućava da proširite sportsku ponudu predstavljanjem ogromne količine kombinacija za igru, koje vode do stvarnog poboljšanja u proizvodnji i radu. Pored toga, moguće je stvoriti različite profile upravljanja marketima i s tim povezane margine. Kroz primenu različitih profila, kupac može koristiti i prilagoditi opseg igara po svom ukusu.

JEDNOSTAVNO ZA UPOTREBU

Upravljanje kompletnog ciklusa sportskih ponuda , od kreiranja događaja do njegovog izveštavanja.

PRILAGODLJIVO

Stvaranje višestrukih profila upravljanja marketima na osnovu potreba kupaca.

O+M Monitor


O+M MONITOR je stvoren sa namerom za kontrolisanje deonica uz poštovanje marketa i njegovog razvoja. Monitor, napravljen najsavremenijom tehnologijom, daje korisniku intuitivnu i potpunu kontrolu upravljanja koja se može kretati od jednostavnog upoređivanja deonica do konfiguracije prilagođenih parametara za kontrolu kvota, i do potpune integracije sa vašim O + M Tool. Web-based sistem izgrađen je na takav način da garantuje preciznost, visoke performanse i izbegavanje grešaka. Preko O+M Monitor moguće je nadgledati i upravljati kvotama zahvaljujući upozorenjima koja generiše sistem kada se otkrije greška u kvoti.

PROVERI KVOTE

Uvek držite market i njegov razvoj pod kontrolom.

SISTEM UPOZORAVANJA

Prilagođeni parametri za izveštavanje upozorenja kao odgovor na grešku u kvoti.

Kontakt